De har allerede Mobilordre

Sådan sparede vi 500.000 kr. det første år

Med baggrund i en cost-benefit analyse af vores behov for et tidsregistreringssystem kunne vi straks se en stor økonomisk fordel i at benytte Mobilordre. På bundlinjen ville vi allerede det første år kunne se en besparelse på 500.000,-, og det endda inklusiv første års “opstarts-vanskeligheder”.

Se case fra VS-automatik

Kvalitetssikringen er blevet en leg

Krav til billeddokumentation og lovpligtige servicerapporter hverdagen meget besværlig med meget administration. Løsningen på alle problemstillingerne blev Mobilordre. “Mobilordre har givet os styr på ugesedler, materialer og fakturering og det er blevet ret nemt rent elektronisk at finde dokumentationen, når der er audit”.

Se case fra VVS Nord

Det er nu meget nemmere at planlægge dagen

Det er nu simpelt at overskue medarbejderne, hvilke opgaver de er ude på, og hvilke opgaver de skal på efterfølgende via Webportalen. “Jeg ved ikke, hvad jeg sparer i timer, men det er ikke ubetydeligt, nu kan jeg tjene penge på de samme timer, jeg før brugte på administrativt arbejde”

Se case fra Vittrup