Fremtidens nemmeste digitale løsning til tidsregistrering

Med MobilOrdre skal du kun registrere tid og timer én gang – ét sted. Den ene handling med at registrere tid direkte på opgaven i marken danner grundlag for både de fakturerede timer, men også medarbejderens timeseddel. De timer, der er registreret gennem opgaverne bliver tilføjet i en ugerapport, som giver et overblik over medarbejderens arbejdsuge.

Det vil vi mene er effektiv tidsregistrering – og tidsparende timeregistrering.

Nemmere tidsregistrering finder du ikke – den nemmeste på markedet

Vi ved, at ”time is money”, og derfor skal det også være simpelt at få registreret tidsforbruget på opgaven. Du får et nemt og overskueligt overblik, fordi MobilOrdre hele vejen igennem opgaven viser dig, hvor meget tid der er brugt på opgaven. Den registrerede tid danner på den måde også ramme for din timeseddel.

 

Vi taler om tidsvarer

På samme måde, som du registrerer varer på opgaven, registrerer du også din tid i form af tidsvarer. En tidsvare er fx en normaltime, overarbejdstime eller weekendtime, afhængig af, hvad kontoret har sat op i platformen. Tidsvaren har som en almindelig vare en indkøbspris og en salgspris, derfor kan kontoret registrere medarbejderens timer til lønsedlen samtidigt med at timer allerede er registreret på opgaven til fakturering.

Hold styr på tiden og registrér dine timer direkte på opgaven

Det er altid vigtigt at have styr på den tid, der er brugt på en given opgave. Det har vi gjort nemt at holde styr på i MobilOrdre. På hver opgave er der en side til kun at holde styr på din tid. Når opgaven er startet, starter tiden også og du kan når som helst se, hvor meget tid du har brugt på opgaven. Når du er klar til at færdigmelde opgaven, registrerer du dine timer ved hjælp af tidsvarer, og de registrerede tidsvarer danner nu grundlag for en medarbejders løn. På den måde er det slut med timesedler eller ugesedler. Det hele er samlet i MobilOrdre.

Afslut så opgaven og den er nu klar til fakturering. Der er ingen ekstra administrationstid, fordi alt er registreret direkte på opgaven.

 

Sæt en opgave på pause og hav det fulde overblik over opgavens tidsforbrug

Når du er i gang med en opgave og det er tid til at holde frokostpause sætter du din opgave på pause og får på den måde det fulde overblik over opgavens tidsforbrug.

 

Hav altid et overblik over dine timer

På forsiden i MobilOrdre app’en har du altid en kolonne i bunden, der fortæller dig, hvor mange timer, du har registreret på dagen. Hvis du vil se dine timer på ugebasis, skal de findes i ugerapporten i MobbilOrdre app’en.

Notatfelt på de registrerede timer

På de registrerede timer på opgaven, er det også muligt at tilføje en kommentar i notatfeltet. Det kan fx være, hvis opgaven har taget længere tid end forventet og der derfor skal tilknyttes en kommentar på, hvorfor der skal registreres en overarbejdstime. MobilOrdre giver på den måde fuld gennemsigtighed for en opgaves forløb og proces.

 

Går dine timer op, brug ugerapporten i MobilOrdre app

I MobilOrdre app’en ligger der en ugerapport, der har til formål at hjælpe dig med at holde styr på dine timer, om ugen går op. De timer, du har registreret gennem opgaverne, bliver registreret inde i ugerapporten så du har et overblik over din arbejdsuge. Slut med den gamle ugeseddel, alt er digitalt registreret i MobilOrdre portalen.

Prøv MobilOrdre gratis i 30 dage

Alt er samlet ét sted – i MobilOrdre platformen

Når en opgave er klar til fakturering, er der ingen ekstra administrationstid, fordi alt er registreret direkte på opgaven – alle materialer, alt tid, alt dokumentation og alt kvalitetssikring.

 

Vores mission er at lave den nemmeste platform til dig!

Vi vil være den nemmeste mobile platform! Derfor arbejder vi altid på at finde frem til den nemmeste løsning for de forskellige funktioner i MobilOrdre, og vi lytter meget til jeres behov, som kunder.